Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en integreret institution i Hadsten

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er certificeret af Dansk Idrætsforbund (DIF) og VIA som idrætsinstitution.

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en integreret institution og huser 35 børn i vuggestuen og cirka 66 børn i børnehaven.

Åbningstid

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00 
  • Fredag: 6.30 - 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Pædagogisk idræt

Personalet er uddannet i pædagogisk idræt, hvor man omsætter pædagogiske mål gennem idræt, leg og bevægelse. Det bygger på og understøtter barnets naturlige bevægelsesglæde, udvikler kropsbevidsthed og motorik.

Legemiljøerne i børnehuset er indrettet med mulighed for både fysiske lege og mental fordybelse.

Hverdagen

Om formiddagen er børnene inddelt i mindre grupper på deres stuer. Grupperne sammensættes efter udviklingstrin og sociale relationer.

Hver formiddag samles grupperne til planlagte aktiviteter. Det kan være en tur i skoven, cykelture, sanglege, kreative aktiviteter, madlavning med mere.

Børnehavegrupperne (3-6 årige) er sammensat på tværs af alder..

Vi forbereder også gruppen af kommende skolebørn på overgangen fra børnehave til skole. 

Praktisk information

Cirka 14 dage før dit barn starter hos os, modtager I et velkomstbrev med praktisk information til hverdagen. 

Mad

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en del af den kommunale frokostordning. 

Planer og politikker

Idrætsbørnehuset Bavnehøj har vi beskrevet følgende: Forældresamarbejde, Strukturen i vores pædagogiske praksis, Vi arbejder ud fra principperne i pædagogisk idræt, Traditioner og arrangementer for året i Idrætsbørnehuset Bavnehøj. Alle disse beskrivelser kan du læse på AULA: Har du brug for at læse noget af materialet, inden dit barn starter i institution, er du velkommen til at kontakte os.

Vuggestuebørn tegner, mens de gynger.

Forældretilfredshed og læreplan for Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Skovangsvej 24
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 47 80
dii24@favrskov.dk

Daglig leder

Tina Lybech
Mail: tily@favrskov.dk
Tlf. 23 82 51 60

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.