Børn på bakke ser på udsigten

Velkommen til Voldum Børnehus

Voldum Børnehus er en integreret institution i landsbyen Voldum. Vores vuggestue har cirka 12 børn, men da vi er sammen med dagplejen i området om at opfylde pasningsgarantien, er tallet skiftende.

Børnehaven huser cirka 50 børn delt i grupperne: Regnbuen og Solen, men vi ser os selv som en samlet gruppe.

Voldum Børnehus er en del af Hadsten Opland-området.

Åbningstider

  • Mandag til fredag 06.30-17.00
  • Fredag til 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Når dit barn bliver meldt ind i Voldum Børnehus, modtager du et velkomst brev i Digital Post, med en indbydelse til et opstartsmøde hos os. Vi prioriterer, at der er god tid til dette første møde med jer, da vi ser det som starten på et langt og godt samarbejde. 

Vi glæder os til at møde jer.

Om os

I Voldum Børnehus arbejder ud fra et fælles pædagogisk grundlag, som er beskrevet i vores pædagogiske læreplan. Vores pædagogiske grundholdning er, at alle børn gør det bedste, de kan, hver dag.

I Voldum Børnehus vil dit barn møde engagerede, betydningsfulde og tydelige voksne, der vælger at være nærværende sammen med børnene. Her tager vi ansvar for at skabe rammer, så leg, dannelse og læring sker over hele dagen i børnefællesskaber, hvor alle børn skal opleve at kunne byde ind og høre til – og dermed være en betydningsfuld del af fællesskabet.

Vi arbejder med tre aldersgrupper i børnehaven: De store giraffer, de mellemstore kaniner og de små mariehøns. Vi holder samling hver morgen og laver forskellige aktiviteter i løbet af dagen i aldersgrupperne, men prioriterer også aktiviteter og leg på tværs af aldersgrupperne. Hen over ugen veksler formiddagens aktiviteter mellem udeture, planlagte aktiviteter og fri leg.

Vi lægger vægt på, at de voksne understøtter børnenes lege ved at gå foran og sætte lege i gang, ved at gå ved siden af og være medlegende i børnenes leg, og ved at gå bagved og iagttage og være nysgerrige på børnenes leg.

Vi vægter desuden en positiv tilgang til hverdagens udfordringer. Smil og humor er vores daglige følgesvend, og det smitter af på stemningen i hele vores hus, og vi tror på, at det også har en positiv indvirkning på børnenes udvikling.

Forældretilfredshed og læreplan for Voldum Børnehus

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Voldum Børnehus

Østervænget 1, Voldum
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 46 40

Områdeleder og Daglig leder

Linda Le page Nymark
llpn@favrskov.dk
Tlf. 26 12 59 80

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.