Solcelleanlæg mellem Hadsten, Hadbjerg og Nr. Galten

Favrskov Kommune undersøger aktuelt muligheden for etablering af et stort solcelleanlæg mellem Hadsten, Hadbjerg og Nr. Galten.

Her på siden kan du læse mere om projektet og følge med i, hvordan projektet skrider frem.

Aktuel status på projektet

Projektet har været igennem en idéfase, hvor det har været muligt at indsende idéer og forslag til den videre planlægning af projektet. Idéfasen løb fra 8. februar til 7. marts 2024, og der blev afholdt borgermøde mandag 19. februar i Kulturhus Sløjfen.

Du kan læse alle høringssvar fra idéfasen her

Nu behandler forvaltningen de indkomne høringssvar.

Den videre proces

Efter idéfasen vil de indsendte bemærkninger indgå i beslutningen om, hvorvidt der skal igangsættes en proces for et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan med tilhørende miljørapporter.

En eventuel videre proces vil også omfatte en miljøkonsekvensrapport med visualiseringer af solcelleanlægget og beskrivelser af, hvilke konsekvenser og miljøpåvirkninger solcelleanlægget vil have på området og på naturen.

Planforslagene vil senere komme i offentlig høring, inden Favrskov Kommune afgør, om der skal vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan.  

Om projektet

Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg på et 300 ha stort areal mellem Hadsten, Hadbjerg og Nr. Galten. I dag udgør hovedparten af området dyrkede marker med spredt bebyggelse og med enkelte mindre områder med natur. 

Anlægget vil bestå af: 

  • Solcellemoduler som placeres på lange lige og parallelle rækker
  • Flere mindre teknikbygninger og el-Installationer
  • Interne arbejdsveje
  • Beplantningsbælter
  • Naturområder 
  • Rekreative stier og anlæg
  • Hegn

Favrskov Kommune lægger vægt på at solcelleanlæg kan bidrage til at beskytte de særlige beskyttelsesinteresser, som er i og omkring projektområdet. 

Herudover er det vigtigt at anlægget kan tilføre værdifulde rekreative muligheder til området og skabe rammer for at øge biodiversiteten.

Indretningsoversigt over solcelleanlæg

Yderligere information

På vores generelle side om planlægning af vedvarende energianlæg, kan du læse mere om, hvordan Favrskov Kommune arbejder med planlægningen, samt om hvordan du kan få indflydelse, og hvordan du kan søge kompensation.

Læs mere om planlægning af vedvarende energianlæg her

Kontakt

Planafdelingen

[email protected]

89 64 10 10