Aktuelle projekter om vedvarende energianlæg

Her kan du få et overblik over alle ansøgte VE-projekter i Favrskov Kommune, og du kan følge med i processen for de projekter, som der arbejdes med aktuelt. 

Oversigt over ansøgte VE-anlæg

I 2022 gennemførte Favrskov Kommune en ansøgningsrunde, hvor opstillere af VE-anlæg kunne indsende ansøgninger. 

Det resulterede i 19 ansøgninger, som Favrskov Kommune efterfølgende vurderede og prioriterede.

Favrskov Kommune udvalgte fem projekter, som der prioriteres at arbejde videre med først. Derudover er der udvalgt tre projekter, som der arbejdes videre med senere. En række projekter afventer en eventuel ny ansøgningsrunde, og nogle projekter blev afvist og bliver ikke til noget.

På kortet kan du se et overblik over alle 19 ansøgninger, samt hvordan projekterne er prioriteret af Favrskov Kommune.

Når et projekt er aktuelt, vil det fremgå på listen over aktuelle projekter, og det vil her være muligt at læse mere om det relevante projekt.

Kort over ansøgte VE-anlæg

Kontakt

Planafdelingen

[email protected]

89 64 10 10