Vindmøller og solceller ved Leca Danmark

Favrskov Kommune undersøger aktuelt muligheden for etablering af et VE-anlæg bestående af to vindmøller og et solcelleanlæg ved virksomheden Leca Danmark nord for Hinge.

Her på siden kan du læse mere om projektet og følge med i, hvordan projektet skrider frem.

Aktuel status på projektet

Projektet er lige nu i idéfase. Det vil sige, at Favrskov Kommune aktuelt er åbne for at modtage idéer og forslag til den videre planlægning af projektet. Idéfasen løber fra 4. april til 2. maj 2024.

I forbindelse med idéfasen blev der mandag 15. april afholdt borgermøde i Kulturhus Sløjfen, hvor Favrskov Kommune og Wind Estate (ansøger) præsenteret projektet og svarede på sprøgsmål.

Du kan se Favrskov Kommunes og Wind Estates præsentationer fra borgermødet længere nede. 

Den videre proces

Efter idéfasen vil de indsendte bemærkninger indgå i beslutningen om, hvorvidt der skal igangsættes en proces for et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan med tilhørende miljørapporter.

En eventuel videre proces vil også omfatte en miljøkonsekvensrapport med visualiseringer af solcelleanlægget og beskrivelser af, hvilke konsekvenser og miljøpåvirkninger solcelleanlægget vil have på området og på naturen.

Planforslagene vil senere komme i offentlig høring, inden Favrskov Kommune afgør, om der skal vedtages et kommuneplantillæg og en lokalplan

Om projektet

Projektet omfatter et hybridprojekt, som består af et solcelleanlæg og to vindmøller på hver 180 meter i totalhøjde. 

Med kombinationen af sol- og vindenergi vil der være en mere stabil produktion af strøm efter princippet om, at vindmøller og solceller kan producere strøm under forskellige vejrforhold. Herudover vil der være en gevinst ved, at de kan benytte samme tekniske bygningsanlæg og ledningsnet

Vindmøllerne (markeret med stjerner på kortet) vil blive placeret øst for LECA Danmark og tæt ved Randersvej. Det er et område hvor LECA Danmark er færdig med at udgrave ler til produktion af lecanødder.

Solcelleområdet (markeret med rødt omrids på kortet) vil ligge på en sydvendt dalside øst for Hinge, og udgør et areal på ca. 29,7 hektar. Solcelleområdet vil blive afgrænset af Ølstedvej i syd og af en 60 kV højspændingsledning i nord. I dag er området dyrket mark med mindre partier af beskyttet natur.

Læs mere om projektet i Favrskov Kommunes idéoplæg

Yderligere information

På vores generelle side om planlægning af vedvarende energianlæg, kan du læse mere om, hvordan Favrskov Kommune arbejder med planlægningen, samt om hvordan du kan få indflydelse, og hvordan du kan søge kompensation.

Læs mere om planlægning af vedvarende energianlæg her

Kontakt

Planafdelingen

[email protected]

89 64 10 10