Børnehuset Ellemose

Velkommen til Børnehuset Ellemose, hvor fællesskab er i fokus

Børnehuset Ellemose er en musikinstitution, hvor personalet har deltaget i musikforløb og har fokus på, hvordan vi bruger sang og bevægelse i den pædagogiske praksis. 

Børnehuset Ellemose huser knap 50 vuggestuebørn, omkring 80 børnehavebørn og 5 børn i gruppen "Sommerfuglene" for børn med særlige behov

Børnehuset Ellemose i Hadsten er opdelt i to afdelinger Kærmose og Højmose og indrettet i to separate bygninger som forbindes af en stor legeplads. 

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00
  • Fredag: 6.30 - 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Hos Ellemose arbejder vi funktionsopdelt, hvilket betyder, at det enkelte barn er tilknyttet en basisgruppe med faste primære voksne, fremfor én bestemt stue. Denne primære voksne har det tætte samarbejde med barnets forældre og særligt fokus på barnets udvikling.  Gruppen er dannet ud fra legerelationer, venskaber og nærmeste udviklingszone.

Praktisk information

Inden dit barn starter i Børnehuset Ellemose, modtager I et velkomstbrev med praktisk information til hverdagen. 

Mad

Børnehuset Ellemose er en del af den kommunale frokostordning

Planer og politikker

Området Hadsten By har i fællesskab med forældrebestyrelse, ledere, pædagoger og medarbejdere udarbejdet en række handleplaner og politikker. 

Alle publikationerne kan læses i fuld længde på AULA. Har du brug for at læse noget af materialet, inden dit barn starter i institution, er du velkommen til at kontakte områdelederen.

Forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Ellemose

Både forældretilfredshedsundersøgelsen og den pædagogiske læreplan kan sendes til dig i et andet format, hvis du oplever problemer med at læse filerne - skriv til tilgaengelig@favrskov.dk.

Forældretilfredshed 2019

Der er i 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene:

Se resultatet for Børnehuset Ellemose her

Kontakt

Børnehuset Ellemose

Ellemosevej 46
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 47 60

Daglig leder

Camilla Bøje Madsen
Tlf. 21 63 60 36
cama@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.