Er du forælder til et barn med handicap, kan du have behov for at søge ekstra støtte.

Er dit barn i målgruppen for Servicelovens regler om støtte til børn med handicap, findes der forskellige muligheder for hjælp. Både børn med fysisk og psykisk handicap og kroniske lidelser kan være omfattet af målgruppen. Hvis du er i tvivl, om dit barn er i målgruppen, kan du kontakte Børnehandicaprådgivningen på boernehandicap@favrskov.dk (send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail).  Du kan også ringe på telefon 89 64 31 11 kl. 9-10 på hverdage. 

Målgruppen er beskrevet i loven som: ”Et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse”.

Hvis dit barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, vil du blive tilbudt et møde med en familievejleder i dit hjem. Her vil du få en generel og overordnet vejledning om dine muligheder og rettigheder som forælder til et barn med nedsat funktionsevne.

Dit barn kan også have brug for at få særlig støtte i skole eller dagtilbud. Her er det Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der - i samarbejde med skolen eller dagtilbud - hjælper med at finde ud af, hvilken støtte der kan gives til dit barn.

Familievejleder: Rådgivning til familier med børn med funktionsnedsættelser

I Favrskov Kommune tilbyder vi et besøg af vores familievejleder til forældre til børn, der er i målgruppen for økonomiske tilskud. 

Familievejlederens vigtigste funktion er at hjælpe jer med at finde rundt i systemet.

Barnet skal have betydelig og varigt nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne.

Når det er konstateret, at barnet er i målgruppen, vil familievejlederen få besked om jeres navn og telefonnummer og kontakte jer og tilbyde et hjemmebesøg inden tre måneder.

Tilbuddet omfatter et enkelt hjemmebesøg og er naturligvis frivilligt for jer. Hvis I gerne vil mødes med familievejlederen i en af administrationsbygningerne, kan det også aftales.

I er også velkomne til selv at kontakte familievejlederen for at aftale besøget, når I selv er parate til det.

Sådan foregår mødet med familievejlederen

Familievejlederens opgave er at give jer en generel og helhedsorienteret vejledning om jeres muligheder og rettigheder.

Besøget vil derfor have følgende hovedoverskrifter:

  • Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
  • Hjælpemidler
  • Hvor kan vi få uvildig hjælp?
  • Hvilke organisationer er relevante for os?
  • Tilbud om deltagelse i netværk med andre familier med handicappede børn.
  • Besøget vil i høj grad blive afstemt efter jeres individuelle behov og spørgsmål.

Bemærk, at det ikke er familievejlederen, der bestemmer, om I har ret til en bestemt ydelse, og at familievejlederen ikke har forhåndskendskab til jeres konkrete sag.

Familievejlederen kan heller ikke svare konkret på spørgsmål, der vedrører jeres eller andres konkrete sag.

Bamse sidder i vindueskarm

Bliver oplysningerne givet videre?

Formålet med vejledningen er, at I skal have oplysninger om jeres muligheder. Der bliver derfor som udgangspunkt ikke lavet notat fra mødet og ikke givet oplysninger videre til jeres sagsbehandler.

Hvis I ønsker, at der skal gives oplysninger videre til jeres sagsbehandler, skal I derfor gøre særligt opmærksom på det til mødet.

Familievejlederen har selvfølgelig tavshedspligt. Tavshedspligten betyder dog ikke, at der ikke må gives oplysninger af betydning for sagens behandling til sagsbehandleren. Hvis der bliver givet oplysninger til sagsbehandleren, får I besked om det.

Hænder tegner med lineal

MestringsKompasset - lær om det positive forældreskab

Forældre til børn 2-12 år kan deltage i tre gratis temaeftermiddage.

Her giver to psykologer og en familiebehandler forskellige oplæg om, hvordan I som forældre kan forstå og håndtere jeres families udfordringer og vilkår og sætte fokus på det positive forældreskab og børnenes kompetencer.

MestringsKompasset er for forældre til børn med funktionsnedsættelse - eksempelvis autisme, ADHD, epilepsi eller en erhvervet hjerneskade.

Seminaret foregår i en af kommunens kulturhuse. Tid og sted annonceres på Favrskov Kommunes Facebookside, her på favrskov.dk og via institutionerne og skolerne.

Kontakt

Børnehandicaprådgivningen

Tlf. 89 64 34 11