Er du forælder til et barn med handicap, kan du have behov for at søge ekstra støtte.

Er dit barn i målgruppen for Servicelovens regler om støtte til børn med handicap, findes der forskellige muligheder for hjælp. Både børn med fysisk og psykisk handicap og kroniske lidelser kan være omfattet af målgruppen. Hvis du er i tvivl, om dit barn er i målgruppen, kan du kontakte Børnehandicaprådgivningen på boernehandicap@favrskov.dk (send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail).  Du kan også ringe på telefon 89 64 31 11 kl. 9-10 på hverdage.

Målgruppen er beskrevet i loven som: ”Et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse”.

Dit barn kan også have brug for at få særlig støtte i skole eller dagtilbud. Her er det Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der - i samarbejde med skolen eller dagtilbud - hjælper med at finde ud af, hvilken støtte der kan gives til dit barn.

Lille hånd i stor hånd

Vejledning til dig der søger en ydelse i Børnehandicaprådgivningen

I vejledningen her kan du læse om, hvordan du søger en ydelse i Børnehandicaprådgivningen.

Denne vejledning henvender sig til dig, som har søgt eller vil søge om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 mv.

Læs vejledningen her

Kvalitetsstandard for støtte til børn og familier efter serviceloven

Kvalitetsstandarden giver dig et overblik over de muligheder, du har for at få særlig hjælp og støtte til dit barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale og trivselsmæssige problemer samt til din familie. Kvalitetsstandarden beskriver blandt andet indholdet og omfanget af støtte.

I kvalitetsstandarden kan du for eksempel læse om:

  • Hvor du skal henvende dig
  • Hvem der er modtager af støtten
  • Hvad kommunen kan hjælpe med
  • Hvad du kan søge støtte til
  • Hvordan kommunen behandler ansøgninger.

Kvalitetsstandarden er godkendt af Favrskov Byråd 30. april 2019

Børnehænder i voksenhænder

Kontakt

Telefontid

kl. 9.00-10.00