Folkeoplysningstilskud

Foreninger og aftenskoler har mulighed for at låne lokaler og få tilskud, hvis de er godkendt som folkeoplysende forening.

Vil din forening eller aftenskole søge tilskud fra folkeoplysningsområdet, skal den:

  1. Være godkendt som en folkeoplysende forening
  2. Være i besiddelse af et CVR-nummer

Er din forening allerede godkendt, kan du se de forskellige former for tilskud her på siden.

Hvis ikke, kan du her se hvilke krav, din forening skal opfylde: Drift af folkeoplysende forening.

Gruppe af mennesker styrketræner udenfor

Aktivitets- og medlemstilskud

Der ydes tilskud til godkendte folkeoplysende foreningers aktive medlemmer under 25 år bosiddende i Favrskov Kommune. Tilskud ydes pr. aktivitetsmedlem.

Tilskuddets størrelse kan ikke overstige det samlede indbetalte kontingent for foreningens tilskudsberettigede medlemmer. Tilskud bevilges én gang årligt til de godkendte foreninger efter ansøgning.

Vejledning om aktivitets- og medlemstilskud

Søg om aktivitets- og medlemstilskud
Fodboldkamp

Start- og udviklingspuljen

Til nye initiativer med folkeoplysende formål kan du søge tilskud fra Start- og udviklingspuljen.

Tilskuddet kan søges løbende af foreninger og andre.

Ansøgninger til Start- og udviklingspuljen bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

Se retningslinjer for Start- og udviklingspuljen her

Søg start- og udviklingspuljen
Skolekøkken med køkkenredskaber

Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

Til egne og lejede lokaler ydes lokaletilskud med 65% af de tilskudsberettigede udgifter. Der foretages reduktion for medlemmer over 25 år, (dog kun hvis andelen udgør mere end 10%). Tilskud ydes maksimalt ud fra aktivitetstimetal x de timesatser, der fremgår af loven og den årlige budgetvejledning fra KL. 

Se regelsæt for tildeling af lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune.

Ansøgningsskema bliver udsendt til foreningerne. 

Foreninger, der har behov for á conto lokaletilskud, kan søge om dette. 

Søg om lokaletilskud
Klasseværelse med stole i cirkel

Undervisningstilskud til godkendte aftenskoler

Aftenskoler kan søge tilskud til undervisningen.

Undervisningstilskud søges og bevilges én gang årligt. Tilskuddet fordeles i forhold til aftenskolernes faktiske afholdte tilskudsberettigede lønudgifter det senest afsluttede regnskabsår.

Find en vejledning til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning her

Søg om tilskud til undervisning i aftenskole
Gang på skole

Lokaletilskud til godkendte aftenskoler

Aftenskolerne kan søge lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning, hvis der ikke kan anvises et egnet kommunalt lokale i nærområdet.

Lokaletilskud ydes med 75% af lejeudgifterne, dog maksimalt ud fra aktivitetstimetallet x de timesatser, der fremgår af loven og den årlige budgetvejledning fra KL.

Der søges for et helt kalenderår ad gangen umiddelbart efter kalenderårets afslutning. 

Søg om lokaletilskud

Kontakt

Kultur og Fritid

[email protected]