You are here

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Favrskov er et tilbud til forældre med børn i alderen 0-15 år.

Som forældre har du altid mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for rådgivning i forhold til dit barn.

Du finder kontaktoplysninger på din sundhedsplejerske nederst på siden.

Sundhedsplejersken:

 • Rådgiver forældre om barnets trivsel og sundhed.
 • Kan henvise til egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre i samarbejde med hjemmet, hvis der er behov for det.
 • Har tavshedspligt. Det betyder, at sundhedsplejersken ikke går videre med nogen oplysninger uden at inddrage forældrene. Sundhedsplejersken har dog pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn udsættes for vanrøgt.
 • Har pligt til at føre journal for både spæd- og småbørn og skolebørn. 
 • Er konsulent for daginstitutioner, dagpleje og skole vedrørende sundhedsrelaterede spørgsmål. 

Kontaktoplysninger

 • Ledelse og sekretariat

  Leder af B&U Sundhed

  Jane Rüdiger
  Direkte: 89 64 24 66 
  Mobil: 21 67 94 84
  Mail: janr@favrskov.dk

   

  Sekretær 

  Hanne Erneberg 
  Direkte: 89 64 24 62 
  Mobil: 40 35 40 97 
  Mail: haer@favrskov.dk

   

  Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8.00-14.00

   

 • Sundhedsplejersker

  Anja Oda Madsen
  Mobil: 51 83 71 40
  Mail: anom@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Hadbjerg Skole, Voldumegnens Friskole, Vellev Friskole og Bavnehøjskolen.

  Anne Sofie Holm Christensen
  Mobil: 20 90 15 73
  Mail: ashc@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.
     
  Berit Hammershøj
  Mobil: 30 35 72 90
  Mail: bean@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Frijsenborg Efterskole, Gudenådalens Efterskole og Frijsendal Friskole.

  Caroline Graff 
  Mobil: 51 83 71 36 
  Mail: cagr@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Regnbueskolen, Skovvangskolen, klinik for børn med enuresis og vejleder for sundhedsplejerskestuderende.
   
  Ditte Seneca Kristensen
  Mobil: 21 67 87 36
  Mail: dikr@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år og præmatursundhedsplejerske.

  Ea Vinther Hedegaard
  Mobil: 30 70 02 43
  Mail: eavh@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, præmatursundhedsplejerske og forældrekursus 'Tryghedscirklen'. 

  Gitte Nyby Frandsen 
  Mobil: 30 70 02 79   
  Mail: gifr@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Marte Meo tilbud og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.


  Hanne Buch-Hansen  
  Mobil: 40 33 27 57 
  Mail: hbha@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, præmatursundhedsplejerske, klinik for overvægtige børn og uddannelsesansvarlig for sundhedsplejerskestuderende. 

  Helle Arnfeldt Sørensen
  Mail: haso@favrskov.dk
  Mobil: 30 70 02 76
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, flygtninge og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.

  Helle Schartau 
  Mobil: 29 61 40 84 
  Mail: hsch@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år og forældrekursus 'Tryghedscirklen'.

  Helle Vinther Simonsen
  Mobil: 24 80 47 98
  Mail: hesi@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Søndervangskolen, Ulstrup Skole og forældrekursus 'Tryghedscirklen'.


  Jette Roer Pedersen
  Mobil: 30 53 34 54
  Mail: jetp@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Østervangskolen, Korsholm Skole og forældrekursus "Tryghedscirklen".

  Louise Gramstrup Lyck
  Mobil: 21 60 87 45
  Mail: loly@favrskov.dk 
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år.

  Merete Revsbech Paulsen
  Mobil: 21 67 88 27
  Mail: merp@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, flygtningebørn og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.

  Pia Myrvoll
  Mobil: 51 83 71 72 
  Mail: pimy@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Rønbækskolen, Haldum-Hinnerup Skolen, Tungelundskolen, forældrekursus 'Tryghedscirklen' og gruppe for børn og unge som har forældre/søskende med psykisk sygdom.

  Rie Balling Bjerre 
  Mobil: 21 67 88 68 
  Mail: elbj@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Marte Meo tilbud og forældrekursus ’Tryghedscirklen’.

  Sanne Ager
  Mail: sana@favrskov.dk
  Mobil: 20 31 35 16
  Ansvarsområde: Hadsten Skole, Skovvangskolen (specialklasser) og klinik for overvægtige børn.

  Trine Kjær-Sørensen
  Mobil: 22 79 16 58
  Mail: tkjs@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Lilleåskolen, Friskolen Hinnerup, Præstemarkskolen og klinik for overvægtige børn.

Tilsyn

Senest opdateret

28.01.2020
mbdm