You are here

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Favrskov er et tilbud til forældre med børn i alderen 0-15 år. Få kontaktoplysninger på din sundhedsplejerske.

Som forældre har du altid mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har brug for rådgivning i forhold til dit barn.

Sundhedsplejersken:

 • Er konsulent i dagpleje, daginstitutioner og skole vedrørende sundhedsrelaterede spørgsmål. 
 • Kan henvise til egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre i samarbejde med hjemmet.
 • Har tavshedspligt. Det betyder, at hun ikke går videre med nogen oplysninger uden at inddrage forældrene. Sundhedsplejersken har dog pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barn udsættes for vanrøgt.
 • Har pligt til at føre journal for både spæd- og småbørn og skolebørn. I Favrskov Kommune anvender vi elektroniske journaler.

Kontaktoplysninger

 • Ledelse og sekretariat

  Leder af B&U Sundhed

  Jane Rüdiger
  Direkte: 89 64 24 66 
  Mobil: 21 67 94 84
  Mail: janr@favrskov.dk

   

  Sekretær 

  Hanne Erneberg 
  Direkte: 89 64 24 62 
  Mobil: 40 35 40 97 
  Mail: haer@favrskov.dk

   

  Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8.00-14.00

   

 • Sundhedsplejersker (afdelingen i Hammel)

  De nedenstående sundhedsplejersker er tilknyttet afdelingen i Hammel, men sundhedsplejerskerne virker i hele Favrskov Kommune.  

   

  Sundhedsplejerske     
  Caroline Graff 
  Mobil: 51 83 7136 
  Mail: cagr@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Regnbueskolen, Friskolen Hinnerup og Skovvangskolen, klinik for børn med enuresis. 
   
  Sundhedsplejerske
  Marte Meo terapeut 
  Gitte Nyby Frandsen 
  Mobil: 30 70 02 79   
  Mail: gifr@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Marte Meo tilbud, præmatursundhedsplejerske, Forældrekursus ’Tryghedscirklen’.
   
  Sundhedsplejerske 
  Marte Meo terapeut 
  Rie Balling Bjerre 
  Mobil: 21 67 88 68 
  Mail: elbj@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Marte Meo tilbud, Forældrekursus ’Tryghedscirklen’.
   
  Sundhedsplejerske 
  Pia Myrvoll
  Mobil: 51 83 71 72 
  Mail: pimy@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Rønbækskolen, Haldum-Hinnerup Skolen, Tungelundskolen, forældrekursus 'Tryghedscirklen' og klinik for overvægtige børn. 
   
  Sundhedsplejerske 
  Helle Vinther Simonsen
  Mobil: 24 80 47 98
  Mail: hesi@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Søndervangskolen, Vellev Skole, Ulstrup skole og Frijsendal skole, forældrekursus 'Tryghedscirklen'.

   

  Anne Sofie Holm Christensen
  Mobil: 20 90 15 73
  Mail: ashc@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Forældrekursus ’Tryghedscirklen’

   

  Sundhedsplejerske 
  Ea Vinther Hedegaard
  Mobil: 30 70 02 43
  Mail: eavh@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, forældrekursus 'Tryghedscirklen'. 

 • Sundhedsplejersker (afdelingen i Hadsten)

  De nedenstående sundhedsplejersker er tilknyttet afdelingen i Hadsten, men sundhedsplejerskerne virker i hele Favrskov Kommune.

   

  Sundhedsplejerske 
  Hanne Buch-Hansen  
  Mobil: 40 33 27 57 
  Mail: hbha@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Korsholm skole
  Børn 0-6 år, præmatursundhedsplejerske, klinik for overvægtige børn, uddannelsesansvarlig for sundhedsplejerskestuderende. 
   
   
  Sundhedsplejerske
  Annelise Gammelgaard 
  Mobil: 21 67 87 36 
  Mail: aga@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Marte Meo tilbud.

   

  Sundhedsplejerske
  Helle Schartau 
  Mobil: 29 61 40 84 
  Mail: hsch@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, forældrekursus 'Tryghedscirklen'.
   

  Sundhedsplejerske
  Louise Gramstrup Lyck
  Mobil: 51 83 71 40
  Mail: loly@favrskov.dk 
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år inklusiv børn med flygtningebaggrund.

   
  Sundhedsplejerske
  Anne-Marie Keller Lauritzen
  Mobil: 22 79 16 58
  Mail: amkl@favrskov.dk  
  Ansvarsområde: Hadbjerg skole, Voldumegnens friskole, Østervangskolen modtagerklasser, Bavnehøjskolen, Lilleåskolen og forældrekursus 'Tryghedscirklen'.

   

  Sundhedsplejerske
  Anne Aggerholm Jønsson
  Mobil: 21 67 86 32
  Mail: aajo@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Østervangskolen. Projektleder for satspuljeprojektet ’Tidlig opsporing og tværfaglige indsats for sårbare familier i Favrskov Kommune 2018-21’. Forældrekursus ’Tryghedscirklen’.

   

  Sundhedsplejerske
  Anja Oda Madsen
  Mobil:
  Mail: anom@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år

   

  Merete Revsbech Paulsen
  Mobil: 21 67 88 27
  Mail: merp@favrskov.dk
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, Forældrekursus ’Tryghedscirklen’

   

  Helle Arnfeldt Sørensen
  Mail: haso@favrskov.dk
  Mobil: 30 70 02 76
  Ansvarsområde: Børn 0-6 år, flygtninge, Forældrekursus ’Tryghedscirklen’

   

  Sanne Ager
  Mail: sana@favrskov.dk
  Mobil: 20 31 35 16
  Ansvarsområde: Hadsten skole, Præstemarkskolen og Skovvangskolen(specialklasser)

Senest opdateret

13.11.2018
mbdm