Kommunen salter og rydder sne på de offentlige veje, stier og pladser, når der er vintervejr i perioden fra 15. oktober til 20. april.

Saltning og rydning sker efter en prioritering ud fra, hvor vigtige vejene og stierne er for at få afviklet trafikken. Kommunen rydder og salter gennemfartsvejene og de mest trafikerede veje, så de er klar til morgentrafikken. Derefter kommer turen til boligområderne, hvis det er nødvendigt.

Billedet viser en solopgang på en vinterdag

Favrskov Kommunes Vinterregulativ

I Vinterregulativet kan du læse mere om, hvordan vi håndterer og prioriterer snerydning, glatførebekæmpelse og renhold på kommuneveje, når Kong Vinter bestemmer vejret.

Læs Vinterregulativet

Hvornår rydder I min vej?

På kortet nedenfor kan du se, hvordan kommunen prioriterer vejene i forhold til hinanden. Veje med vinterklassificering 1 ryddes og saltes først, dernæst 2, 3, 4 osv. Du kan søge din egen adresse frem øverst i højre hjørne.

Hvad er min pligt som grundejer?

Som grundejer er det din pligt at holde fortovet rent på alle sider af din bolig, der grænser op til en offentlig vej, som du har adgang til. Bor du på en privat fællesvej eller sti, skal du holde både vejen og fortovet rent.

I vinterperioden betyder det, at du i tidsrummet kl. 07.00 til 22.00 skal sikre, at fortovet ikke er glat ved at strø salt eller grus. Samtidig skal du sørge for, at sneen bliver fjernet.

Du kan altid overdrage dine forpligtelser til en anden i ejendommen eller en person, som bor tæt på din ejendom. Den aftale skal være skriftlig, og kommunen skal godkende den. Du skal bruge "Bilag G" i kommunens "Regulativ for vintervedligeholdelse og renhold" til overdragelse af forpligtelser. 

Mod betaling kan du også vælge at få en entreprenør til at udføre arbejdet, men som grundejer er du stadig ansvarlig for, at arbejdet bliver gjort.

Du kan risikere at skulle betale erstatning, hvis der sker  uheld eller ulykker, fordi du ikke har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre.

Kommunen kontrollerer, at grundejerne opfylder de forpligtelser, de har i forbindelse med glatførebekæmpelse, snerydning og lignende. I tilfælde af mangler kan kommunen lade glatførebekæmpelse, snerydning eller lignende udføre for grundejerens regning. 

Billedet viser børn der leger på en tilfrossen sø

Er isen sikker?

Selvom frostvejret måske har tryllet din lokale sø om til, hvad der ligner en skøjtebane, fraråder vi, at du færdes på isen. Det kan være farligt at gå ud på isen, der måske ikke er så tyk, som den ser ud! Derfor er al færdsel på isen på eget ansvar.

Favrskov Kommune har dog udpeget søer/bassiner, hvor man i vinterperioden måler tykkelsen på isen.  

Læs mere om, hvilke søer vi måler på

Kontakt

Trafik og Veje

Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 10 10

trafikogveje@favrskov.dk