Se her, hvad Favrskov gør i forbindelse med krigen i Ukraine

Invasionen af Ukraine betyder, at der kommer et større antal ukrainske statsborgere til Danmark. Det er endnu usikkert, hvor mange ukrainske borgere, der ender med at komme til Favrskov Kommune.

Det er nu muligt at søge om opholdstilladelse i Danmark

Folketinget har vedtaget en særlov, som omfatter alle ukrainere, der 24. februar 2022 eller senere, er rejst ud af Ukraine og inden afrejsen havde bopæl i landet. Personer, der har haft status som flygtning i Ukraine, kan også få opholdstilladelse i Danmark. Hvis man står i en situation, hvor et nært familiemedlem har fået ophold i Danmark, så kan man også få opholdstilladelse. Opholdstilladelserne gælder til 17. marts 2024.

Her kan du på kommune-niveau se statistik for boligplacering af personer med opholdstilladelse efter særloven

Hvordan søger man om opholdstilladelse?

Ukrainere kan søge om opholdstilladelse efter særloven her

Samarbejde med lokale aktører

Favrskov Kommune holder løbende møder med forskellige lokale aktører, blandt andre Røde Kors, Red Barnet og FrivilligCenter Favrskov for at drøfte, hvordan vi bedst muligt og i fællesskab koordinerer og løser de opgaver, som situationen i Ukraine medfører. 

blå og gul jakke holder i hånd

Vil du gerne hjælpe ukrainere i Favrskov?

Hvis du ønsker at tilbyde din hjælp til Favrskovs Ukraine-indsats, kan du melde dig via formularen her på siden.

Favrskov Kommune vurderer og koordinerer de modtagne oplysninger sammen med bl.a. Røde Kors, Red Barnet og Frivilligcenter Favrskov. Det sker for at sikre, at hjælpen bliver brugt på den bedst mulige måde. Det kan ikke kan garanteres, at du vil blive kontaktet.

Du er også velkommen til at kontakte de frivillige og humanitære organisationer direkte.

Udfyld formularen med dit tilbud om hjælp

Økonomisk hjælp til kost og logi

Den nuværende lovgivning giver kommunerne mulighed for at yde økonomisk hjælp til ukrainske flygtninge og danske borgere, der giver husly til dem. 

Udbetaling af støtte til kost og logi kan gives enten til den danske borger, der har ukrainske flygtninge boende eller til den ukrainske borger, der skal kunne sørge for sig selv og sin familie.

Fordrevne ukrainere kan under særloven søge om midlertidig opholdstilladelse i foreløbigt to år med mulighed for forlængelse. Dermed kan ukrainerne begynde i dagtilbud, skole, på en uddannelse eller i et arbejde og få adgang til sundhedsydelser og eventuel økonomisk støtte, så de kan fortsætte deres liv og aktivt være en del af det danske samfund.

Ukrainere, der allerede er i Favrskov, kan kontakte Integrationsafdelingen i Favrskov Kommune på tlf. 51 22 74 63.

Ukraines flag med hjerter

Cafe Ukraine i Hammel

Røde Kors inviterer til Cafe Ukraine i Hammel hver anden torsdag (i ulige uger) kl. 16.30 i Den Gl. Konfirmandstue, Anbækvej 5, 8450 Hammel. 

Alle er velkomne.

Læs mere om Cafe Ukraine i Hammel

Nyttige links

Nyidanmark.dk/ukraine - her finder du information målrettet ukrainske statsborgere - på både engelsk og ukrainsk

For at understøtte ukrainske flygtninge i at få en god start på det danske arbejdsmarked er der lavet en hjemmeside (på ukrainsk), hvor ukrainere kan finde information om deres vej i job: JobguideUkraine.dk

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælps oversigt over ofte stillede spørgsmål samt telefonnummer til hotline

Hvis man vil i kontakt med en af Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper kan de findes her

Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering. De kan også rådgive og informere om retsstillingen for ukrainere, som kommer til landet nu eller allerede er her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/asyl-og-repatriering/om-drcs-asylafdeling/

Røde Kors' guide til flygtningeforældre

Dansk Røde Kors har udviklet "Forældreguiden", der er et selvhjælpsværktøj til flygtningeforældre på flere sprog også ukrainsk og russisk. Se Forældreguiden på ukrainsk her

Guiden anvendes under flugten, i asylfasen og efter at man som familie har fået ophold i Danmark. 

Læs mere om Forældreguiden her

Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel

Mennesker på flugt er sårbare, og de kan blive udsat for menneskehandel. Center mod Menneskehandel har lavet en folder (i en engelsk og ukrainsk version) til ukrainske borgere med informationer om forskellige risici for udnyttelse, og hvad de kan gøre for at begrænse dem.

Se mere hos Center mod Menneskehandels hjemmeside her