Leder af Ungdomsskolen Favrskov

Her kan du læse job- og personprofilen til stillingen som leder af Ungdomsskolen Favrskov

Læs også "Når du søger job - generelt om Favrskov Kommune" her

Ungdomsskolen Favrskov

Ungdomsskolen Favrskov er et veletableret og bredt tilbud til de unge i Favrskov Kommune. Vi har stærke fritidstilbud såvel i vores fritidscentre som i ungdomsskolens fritidsundervisning.

Ungdomsskolen Favrskov består af syv fritidscentre, som tilsammen indeholder et stærkt fritidspædagogisk klubtilbud til kommunens børn og unge.

Fritidsklubberne rummer ca. 700 børn fra 4.-6. klasse, ungdomsklubberne rummer ca. 400 unge fra 7. klasse til 18 år, samt et bredt tilbud om fritidsundervisning for unge fra 7. klasse til 25 år. 

Klubberne er selvstændige og selvdrevne enheder. Det tætte samarbejde imellem dem er med til at sikre et højt aktivitetsniveau og en fælles, pædagogisk indsats. Klubberne har i alt 50 medarbejdere med forskellig baggrund og varierende timetal fra 4 timer til 37 timer. Ungdomsskolens fritidsundervisning består af hold og aktiviteter, som spænder bredt og tilbyder mellem 100-120 forskellige hold og aktiviteter med omkring 2.800 holdtilmeldinger på en sæson. Fritidsundervisningen er placeret på mange forskellige lokationer i kommunen. 

Du kan læse mere om ungdomsskolens tilbud på vores hjemmeside Ungdomsskolen Favrskov (u-f.dk), hvor du også finder links til fritidscentrene.

Fælles for klubberne og ungdomsskolens fritidsundervisning er, at vi lægger stor vægt på at give de unge muligheden for at vælge en bred vifte af positive og udviklende fritidsaktiviteter i en række forskelligartede pædagogiske fritids- og undervisningsmiljøer. Vores opgave er at skabe et rum, hvor børnene og de unge trives, og hvor de kan være medbestemmende og aktivt udvikle sig til at tage del i det demokratiske samfund. Vi har særligt fokus på de børn og unge, som grundet sociale udfordringer/vanskeligheder også har brug for et tilbud, hvor der er plads til deres positive udvikling.

Ungdomsskolen Favrskovs rolle i SSP-samarbejdet er både forankret på det strategiske, koordinerende og udøvende niveau. SSP er en helt afgørende spiller i såvel det forebyggende og tværgående arbejde. Dette er et felt, som skal udvikles med en ny leder.

Ungdomsskolen er en del af Børn og Kultur.

Ledelsesopgaver

Som leder af Ungdomsskolen Favrskov har du det overordnede ledelsesansvar for driften samt udvikling af de pædagogiske tilbud og administrative opgaver. 

Vi søger en leder, som er dygtig til at lede effektivt og prioritere ressourcer til gavn for hele kommunens unge. Det er afgørende, at du er holdspiller og ser dig selv om en del af det samlede skolevæsen i Favrskov, så du sammen med skolerne udvikler på tilbud, som retter sig mod de unge, der til tider udfordres i deres skolekontekst. Du skal kunne afsøge de muligheder, som ligger i ungdomsskolelovgivningen til gavn for de unge i Favrskov.

Du kommer til at stå i spidsen for et team på fire klubledere, to afdelingsledere for fritidsundervisningen og en administrativ medarbejder. Dertil ca. 70 timelønsansatte og 50 klubmedarbejdere i vores fritidscentre.

Dine arbejdsområder vil primært være følgende:

 • Udvikling af ungdomsskolen, så den drives effektivt og tilpasses de politiske og samfundsmæssige krav og behov - til gavn for hele kommunens unge.
 • Stå i spidsen for at gøre ungdomsskolen synlig overfor vores interessenter (brugere, samarbejdspartnere mfl.).
 • Have overblik over økonomien og prioritere ressourcerne til gavn for kerneopgaven.
 • Deltage ledende og aktivt i SSP-samarbejdet og være med til at sætte retning og udvikle på igangværende- og igangsætte nye tiltag, som afspejler det aktuelle behov.
 • Aktiv deltagelse i bestyrelsen.
 • Stå i spidsen for og sætte retning for lederteamet. 
 • Være opdateret på klubbernes drift og bidrage til et stærk samarbejde klubberne imellem.  
 • Være engageret i forskellige netværk og samarbejdsrelationer.

Dine kompetencer

Vi forventer, at du kommer med begejstring og interesse for området, og at du har ambitioner om udvikling med respekt for organisationen. Du er en reflekteret og anerkendende leder, der formår at prioritere og organisere, og du har stærke relationelle og kommunikative kompetencer. Du kommer med ledelseserfaring, gerne inden for ungdomsskole- og klubområdet, og du må gerne have erfaring med ledelse af ledere.

Herudover forventer vi, at du:

 • brænder for at arbejde med unge mennesker og holde dig opdateret på målgruppen. 
 • er strategisk orienteret, og du ser på ungdomsskolen som en samlet enhed, hvor du kan bidrage til udviklingen af organisationen som helhed.
 • sætter faglighed højt og formår at sætte den på spil i forhold til udvikling i ledelsesteamet med blik for at styrke kerneopgaven.
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at engagere dig i mange samarbejdsrelationer. 
 • har interesse for og formår at indgå konstruktivt i diverse netværk.
 • kan sætte retning i ledelsesteamet på en tydelig og anerkendende facon.
 • giver lederteamet plads til at udfylde deres ledelsesrum.

Vi tilbyder

En spændende stilling, hvor du med afsæt i det eksisterende tilbud kan sætte dit præg på, hvordan vores samlede ungdomsskole skal se ud. I Favrskov Kommune har vi grund til at være stolte af de mange tilbud, vi har til de unge. Vi er samtidig opmærksomme på, at vi hele tiden skal holde os for øje, at vi skal understøtte en ungdomsgeneration, der til tider er ramt af mistrivsel og skolefravær. Du kommer derfor ind i en vigtig opgave i en organisation, som har et godt afsæt og som er klar til at udvikle sig. Du forventes at tage aktiv del i den samlede skoleledergruppe, hvor du vil opleve et stærkt fællesskab.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som udgangspunkt på gældende overenskomstvilkår. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen.

Yderligere oplysninger og ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er tirsdag 6. august 2024. Ansøgning sendes via favrskov.dk/job

Vi holder første samtale mandag 12. august over middag. Anden samtale holdes tirsdag 20. august om eftermiddagen. Der vil mellem 1. og 2. samtale blive udarbejdet en personlighedsprofil - med tilbagemelding på testen fredag 16. august om morgenen.

Tiltrædelse forventes 1. oktober 2024.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Lena Leth, bestyrelsesformand
 • Jess Jessen, bestyrelsesmedlem
 • Tine Vallø, afdelingsleder 
 • Mette Svenningsen, afdelingsleder 
 • Erik Hundborg Schmidt, klubleder
 • Peer Erbsmehl, klubleder
 • Mette Widmer, klubleder 
 • Karina Corneliusen, skolechef
 • Rebecca Abl, rekrutteringskonsulent

Direktøren for Børn og Kultur deltager i 2. samtale.