You are here

Hjælp i hverdagen

Dette er din indgang, hvis du får brug for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver eller anden hjælp.

Favrskov Kommunes vision er, at borgerne skal være herre i eget liv. Tildeling af hjælp tager derfor udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer.

Når vi vurderer dit behov for hjælp, vil du i de fleste tilfælde blive tilbudt et rehabiliteringsforløb, så du kan få hjælp til at bruge dine ressourcer til at klare hverdagen bedst muligt. Der kan også være tale om at finde frem til det hjælpemiddel, der giver dig den lettelse i dagligdagen, som du har brug for.

Har du behov for hjælp i hverdagen, kan du kontakte Visitationen. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden. Dit behov for rehabilitering og hjælp bliver vurderet af en visitator i samarbejde med dig.

Vil du vide mere om...

 • Hvem leverer min hjælp?

  Du har frit valg med hensyn til, hvilken leverandør, du vil vælge. Det betyder, at du kan vælge mellem Favrskov Kommunes hjemmepleje eller de private godkendte leverandører. Det er Visitationen, som bestiller hjælpen hos den leverandør, du har valgt.


  Private leverandører:

  Praktisk hjælp


  Personlig pleje

 • Hvad koster det?

  Hjemmehjælp og personlig pleje er gratis, hvis Visitationen vurderer, at du har behov for hjælp. 

 • Praktisk hjælp: Hvad kan jeg få, og kan jeg selv udpege en hjælper?

  Hjælpens omfang afhænger af, hvor meget du selv kan klare, og hvor meget du kan tage del i de praktiske opgaver.

  Den afhænger også af, om der er andre i din husstand, som kan løse opgaverne. Dine boligforhold har også indflydelse.

  Du kan også udpege en person til at udføre hjælpen. Visitationen skal godkende personen.

 • Personlig pleje: Hvilken pleje kan jeg få?

  Du kan være bevilget hjælp til forskellige opgaver som fx morgen- og aftentoilette, hjælp til af- og påklædning, toiletbesøg, forflytninger, sengeredning samt andre plejeopgaver.

  Du kan også få hjælp til at indtage doseret medicin, hvis du har behov for det.

  Bad bevilges som udgangspunkt med én gang om ugen.

  Hjælp til hårpleje udover almindelig hårvask skal du fortsat have udført af en uddannet frisør.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan være hjemme på den aftalte tid?

  Du skal ringe til din leverandør og give besked og aftale et nyt tidspunkt.

  Hvis du får hjælp fra Favrskov Kommune, skal du ringe til din hjemmeplejegruppe.

 • Hvad hvis leverandøren aflyser min hjælp?

  Leverandøren aflyser ikke aftaler om praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje.

  Aftaler om praktisk hjælp kan i særlige tilfælde flyttes til en anden dag indenfor 5 hverdage.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis mit behov ændrer sig?

  Snak med din hjælper og kontakt Visitationen, hvis der sker ændringer i dit behov. Dette gælder både hvis dit behov bliver større eller mindre.

  Du er altid velkommen til at kontakte Visitationen, hvis du har spørgsmål til din hjælp. Du finder kontaktinformation nederst på siden.

 • Til private leverandører

  Er dokumenterne ikke tilgængelige for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumenterne for dig på anden vis inden for 48 timer.​

   

   

  Til leverandører af mad

  Til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

 • Sagsbehandlingstider

  Sagsbehandlingstider hos visitationen for hjælp i hverdagen

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet

Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2021 er en beskrivelse af serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune.

Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi det for dig på anden vis inden for 48 timer.​

 

Kontakt

Visitationen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 25 05

 

Telefontid
Mandag til fredag: kl. 9.00-11.00

Hospitaler: 
Udskrivningstelefon
Tlf. 89 64 23 77
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Senest opdateret

07.05.2021
anoa