Dagplejen er et pasningstilbud for børn fra 26 uger til 3 år

Omkring 200 dagplejere står klar til at passe dit barn i rolige og hjemlige omgivelser - her på siden kan du læse mere om hver enkelt dagplejer.

Sandkasse med farverigt legetøj

Hverdagen i dagplejen

I hverdagen er dit barn en del af en lille gruppe børn i et hjemligt, trygt og overskueligt miljø. Jeres barn vil få en tæt tilknytning til både dagplejer og de andre børn.

Jeres barn vil også være en del af et større fællesskab, da de fleste dagplejere har kontakt på kryds og tværs. De mødes i haverne, på legepladser og i legestuerne.

Faglighed i dagplejen

Dagplejepædagogen

Dagplejepædagogens arbejde er at føre tilsyn og være faglig sparringspartner for dagplejerne. Det betyder blandt andet, at de sammen med dagplejeren drøfter jeres barns trivsel og udvikling, børnegruppens trivsel og udvikling, børnemiljøet, forældresamarbejde, fysiske rammer inde og ude.

Både dagplejeren og pædagogen har tavshedspligt.

Dagplejepædagogen fører regelmæssige tilsyn hos dagplejeren, både anmeldt og uanmeldt, inden for åbningstiden.

Kompetenceudvikling og læreplan

Dagplejerne tilbydes løbende kompetenceudvikling, så de har viden og faglige redskaber til at arbejde med pædagogisk praksis.

Dagplejen arbejder med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag. I Favrskov kommune arbejder alle dagtilbud med en anerkendende og værdsættende pædagogisk praksis. Vi skal som voksne være nærværende, lyttende og anerkende det, barnet gør og udtrykker. Vi skal se og møde barnet der, hvor det er.

Børnebog

Når jeres dagplejer er fraværende

Når jeres dagplejer er fraværende, sørger vi for, at I får tilbudt en gæstedagpleje. Ved akut sygdom skal dagplejeren kontakte dagplejens kontor, som sørger for gæsteplacering og sender sms besked til jer som forældre. I modtager en sms, når jeres dagplejer er rask igen. I bliver automatisk tilmeldt denne SMS-service med det telefonnummer, som I har opgivet i forbindelse med opskrivning til dagplejen.

Gæstedagpleje

Vi gør, hvad vi kan for, at I får tilbudt kendte gæstedagplejere, men det kræver, at den/de pågældende dagplejere har plads til et ekstra barn og ikke selv holder fri/er syg. Alle dagplejere har erfaring med at modtage gæstebørn og med at sikre, at I og jeres børn får en god og tryg oplevelse.

Forældretilfredshed og læreplan for Dagplejen

Både forældretilfredshedsundersøgelsen og den pædagogiske læreplan kan sendes til dig i et andet format, hvis du oplever problemer med at læse filerne - skriv til tilgaengelig@favrskov.dk.

Forældretilfredshed 2019

Der er i 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene:

Læs resultatet for Dagplejen her

Kontakt

Dagplejekontoret

Tlf. 89 64 33 25

Telefontid:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 12.30-14
Torsdag kl. 15-17
Fredag kl. 8-10.30

Daglig leder

Eline Vermedal Høgh

Tlf. 89 64 33 09

elvh@favrskov.dk

Leder

Dorte Mørk

Tlf. 89 64 33 02

dogn@favrskov.dk