You are here

Institutioner

Børn fra 0-6 år kan tilbydes plads i institution. Der er integrerede institutioner med både vuggestue og børnehave.

Institutionerne er inddelt i områder med fælles ledelse og forældrebestyrelse.

Skriv dit barn op til pasning her
 

Institutioner

På de enkelte institutionssider såsom "Ulstrup Børnehus" kan du læse om:

 • Åbningstider
 • Om institutionen har kommunal frokostordning eller ej
 • Den enkelte institutions hverdag og værdier
 • Forældretilfredshedsundersøgelse for den enkelte institution
 • Praktikbeskrivelser for studerende

   

Institutioner i Thorsø-Ulstrup-Hammel Nord/Vest

Institutioner i Hammel Syd/Øst

Institutioner i Hinnerup Syd/Vest

Institutioner i Hinnerup Nord/Øst

Institutioner i Hadsten opland

Institutioner i Hadsten by

Specialgrupper til børn med særlige behov

Selvejende institution: Hadsten Børnehave

Spørgsmål og svar

 • Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

  Ja. 

  Der er frit institutionsvalg over kommunegrænsen. 

  Vær opmærksom på, at der kan være en større egenbetaling ved at flytte/ikke flytte barnets institutionsplads.

  Opskrivning og optagelse sker efter den pågældendes kommunes retningslinjer.

  Det er den kommune, I bor i på pasningstidspunktet, der skal:

  • oplyse om og opkræve egenbetaling
  • modtage ansøgning om økonomisk fripladstilskud
 • Kan jeg vælge en privat pasningsordning?

  Ja. 

  Du kan vælge en privat institution eller privat pasningsordning til dit barn.

  Kommunen giver tilskud, hvis du vælger en privat pasningsordning.

  Du kan se det aktuelle tilskud i kommunens samlede oversigt over tilskud og takster.

  Privat pasningsordning er et tilbud om pasning, der ligger uden for den vifte af pasningsmuligheder der kaldes dagtilbud i dagtilbudsloven. 

  Der stilles ikke de samme krav til den private pasningsordning som til kommunens dagtilbud. Det betyder, at den private pasningsordning f.eks. ikke skal leve op til krav om udarbejdelse og evaluering af en pædagogisk læreplan.

  Den private pasningsordning er dog omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelser og skal derfor blandt andet leve op til at skabe trivsel, udvikling og læring for barnet. 

  Private institutioner

  'Livstræet'

  Natur-og Bevægelsesbørnehave og vuggestue
  Øksendalvej 5, Vellev, 8860 Ulstrup
  Leder: Mette Lindebjerg
  Telefon: 30 55 00 99
  Mail: mli@friskolen-vellev.dk
   

  Hadsten Naturbørnehave

  Vinterslevvej 34, 8370  Hadsten
  Leder: Rikke G. Holmegaard
  Telefon: 20 20 55 25
  Mail: kontakt@hadstennaturboernehave.dk
   

  Privat pasning

  NATURligvis

  Privat pasningsordning i Hadsten v/ Stine Holdt
  Skovfaldet 1, 8370 Hadsten
  Telefon: 41 41 89 90
  www.naturligvis.net
  Mail: stine.holdt@gmail.com
   

  Bentes Spilopper

  Privat Pasningsordning v/Bente Munk
  Jægervej 34, 8450 Hammel
  Telefon: 20 10 12 56
  www.bentes-spilopper.dk
  Mail: bmunk00@gmail.com

   


  Brittas Private Pasningsordning v/Britta Olesen

  Podøjvej 14
  Hvorslev, 8860 Ulstrup
  Tlf.: 21 71 76 45
  Mail: bno1975@hotmail.dk  Mies Private Pasningsordning

  v/Inge Marie V. Jensen
  Nørreåvej 3, V. Velling, 8860  Ulstrup
  Tlf.: 21 76 70 20
  www.bricksite.com/ingemarie
  Mail: mievj59@yahoo.dk

   


  Bøgebladet - privat pasningsordning

  Privat Pasningsordning v/Anja Gravers Høholt
  Klapskovvej 6
  Vitten
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 30 26 27 47
   

  Privat Pasning Hinnerup Børnehus

  Privat Pasningsordning v/Linda Jensen
  Navervej 20, 8382 Hinnerup
  Telefon: 20 90 97 10
  Mail: scaniafinn@sol.dk
   

  Søftens Private Pasningsordning

  v/Lene Ejsing Christensen
  Søndermarken 155, Søften, 8382 Hinnerup
  Telefon: 60 61 17 61
  Søg mig frem på Facebook
  Mail: kleinejsing@gmail.com


  Privat Børnepasning Engen

  v/Iben Sidelmann Frikke
  Æbleparken 2
  Søften
  8382 Hinnerup
  Tlf.: 28 95 46 63
  www.engen.dk
  Mail: Ibensidelmann@hotmail.com

   

 • Hvordan ser det ud med frokostordning i daginstitutionerne?

Kontakt

Pladsanvisningen
Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50


Telefontid

Mandag - onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00

Senest opdateret

13.09.2021
riz