Få overblik over alle Favrskov Kommunes institutioner - både børnehaver og integrerede institutioner (vuggestue og børnehave i samme hus)

Favrskovs institutioner er inddelt i områder, og hvert område har én områdeleder og én fælles forældrebestyrelse. Har du spørgsmål eller vil du gerne besøge institutionen, så kontakt områdelederen eller de daglige ledere - se kontaktoplysningerne under hvert område og institution.

Læs også om Dagplejen for 0-3-årige i Favrskov Kommune

Politikker og principper for institutionerne

Flere af områdernes forældrebestyrelser har udarbejdet politikker og principper for eksempelvis børn i solen, brug af IT, konfliktløsning og pædagogiske læreplaner. Disse politiker og principper ligger på AULA, som du får adgang til, når dit barn begynder i institutionen. 

Vil du gerne læse principperne for institutionen, inden du får adgang til AULA, er du velkommen til at kontakte områdelederen.

Favrskov Kommunes Børne- og ungepoltik

Institutionerne arbejder alle under den politisk vedtagne Børne- og ungepolitik - se den her

Institutioner i Hinnerup Nord/Øst

Området består af 5 integrerede institutioner med fælles områdeleder: 

Annette Kudsk
tlf. 20 91 16 19
adk@favrskov.dk 

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Institutioner i Hinnerup Syd/Vest 

Området består af 4 institutioner med fælles områdeleder:

Annette Green Kjærgaard
tlf. 24 98 15 08
amgk@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

 

 

Institutioner i Hammel Syd/Øst

Området består af 6 institutioner med en fælles områdeleder:

Brian Leth Hansen
Tlf. 27 64 19 40
blha@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Institutioner i Thorsø, Ulstrup og Hammel N/V

Området består af 5 institutioner med en fælles områdeleder:

Tommy Jørgensen
tlf. 23 49 03 74
tjo@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

 

Hadsten Opland

Området består af 4 institutioner i landsbyerne omkring Hadsten. Kontakt områdeleder

Linda Le Page Nymark
Tlf. 26 12 59 80 
llpn@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Hadsten By

Området består af 3 institutioner i selve Hadsten by. Kontakt områdeleder:

Flemming Rasmussen
tlf. 51 24 79 51
ffra@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Selvejende institution i Hadsten

Hadsten Børnehave er selvejende, hvilket betyder at det er den forældrevalgte bestyrelse, der er ansvarlig for budget og ansættelser. Leder i Hadsten Børnehave: 

Pernille Ilfeldt
tlf. 24 27 70 66
peil@favrskov.dk 

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger per mail.

Specialgrupper til børn med særlige behov

I Favrskov Kommune har vi fire specialgrupper på daginstitutionsområdet, der skal tilgodese børnehavebørn, der har funktionsnedsættelser og vidtgående særlige behov, hvor deres udvikling ikke kan støttes tilstrækkeligt i de almene dagtilbud. Visitering til specialgrupperne sker via områdelederen til småbørnsvisitationen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

De fire specialgrupper ligger alle i almene dagtilbud. Det giver mulighed for at børnene fra specialgrupperne både kan deltage i det udvidede fællesskab med de andre børn i dagtilbuddet, når det er deres behov, samtidig med at deres særlige behov kan imødekommes i det lille fællesskab i specialgruppen.

Praktiske oplysninger

Kontakt

Pladsanvisningen

Danstrupvej 4
Hvorslev
Tlf. 89 64 31 50
pladsanvisningen@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller følsomme oplysninger på mail.

Telefontid

Mandag, tirsdag og onsdag: kl. 9.00-10.00
Torsdag: kl. 9.00-10.00 og kl. 15.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-10.00